Vous êtes ici : Accueil > Wallonie design > beschrijving

WALLONIE DESIGN


beschrijving

Wallonië heeft talentvolle designers en dynamische bedrijven in overvloed, de vzw Wallonië Design werd opgericht om ondernemers en designers te sensibiliseren, te informeren, te leiden, met elkaar te verbinden, en te valoriseren om dankzij de integratie van design de economische, de culturele en sociale ontwikkeling te promoten.

Onze taak ? De bemiddelaar zijn tussen BEDRIJVEN EN DESIGNERS

Ons aanbod ? Gratis en persoonlijke service om :

  • de bedrijven aan te sporen hun ontwikkeling en hun positie dankzij design te verhogen
  • de designers aan te moedigen hun activiteiten maar ook hun eigen projecten voor de bedrijven te ontwikkelen.

We staan eveneens ter beschikking van design studenten, instellingen en het publiek.

Voor deze doelstellingen steunt Wallonie Design :

  • Op een groot netwerk van partners en professionele designers
  • Op een groot aantal hulpbronnen die de integratie van design op het oog hebben

Een aan enkel ecodesign toegewijde afdeling werd op onze structuur opgericht om de eigenaardigheden en de met het milieu gelinkte behoeftes beter in overeenstemming te brengen dankzij de schepping of de verbetering van producten/dienstverlening.

Ecodesign is een aanpak die rekening houdt met het milieu tijdens de schepping of de verbetering van een voorwerp en kan zelfs het product in twijfel brengen (waarde en functionaliteit).

Onze dienstverlening is gratis en is bedoeld voor designers, design studenten, instellingen en publiek.

Overigens is Wallonie Design trekker of partner van verwante projecten zoals RECIPROCITY DESIGN LIEGE, Boost-up/Industries créatives, WEDC, FRED. Hieronder kort beschreven.

Om praktisch te zijn, onze belangrijkste diensten zijn :

Een persoonlijke follow-up : via antwoorden op duidelijke vragen en het doorsturen naar goede partners geven we een persoonlijke follow-up op het gebied van : het intellectuele eigendomsrecht, het zoeken naar een professionele designer of een design firma, financiële steun, bedrijven, promotieorganisaties, steunorganisaties bij het opstarten van een activiteit, prototyping bedrijven, uitvinding van nieuwe materialen…

Neem contact met ons op !

De lijst van designers : om de MKB’s en de designers te verbinden is onze lijst een handig werktuig voor bedrijven op zoek naar een toekomstige samenwerking en tegelijkertijd een vitrine voor designers. Een onderzoek per geografisch gebied, per activiteit, per specifieke bekwaamheid enz wordt hier aangeboden.

De manifestaties : Elk jaar bieden we als trekker of als partner een aantal thematische manifestaties aan (symposia, workshops, bedrijfsbezoeken) over allerlei onderwerpen die ons publiek kan interesseren (intellectueel eigendomsrecht, ecodesign, prototyping, visuele identiteit…)

Voor meer informatie, zie onze agenda.

De publicaties : we ontwikkelen boeken, brochures en thematische artikels om u te sensibiliseren, te informeren, te leiden : deze worden via verschillende kanalen verspreid.

Verspreiding van informatie : het internationale, Belgische en Waalse nieuws dat een link heeft met design wordt via onze newsletter en onze agenda bekendgemaakt.


De vzw werd in 2005 opgericht, op initiatief van de Waalse minister van Economie, Jean-Claude Marcourt, en de provinciaal gedeputeerde voor cultuur, Paul-Emile Mottard, onze vzw wordt door Wallonië, het Marshall plan 2, Creative Wallonia en de Dienst Cultuur van de Provincie Luik ondersteund.

Gerelateerde projecten

RECIPROCITY

Wallonie Design is trekker van RECIPROCITY (vroeger Design Biënnale van Luik genoemd, voor het eerst in 2002) en doet een beroep op duizenden deelnemers, tientallen Luikse en internationale bedrijven en vooral enorm veel designers uit de hele wereld rond het thema van sociale innovatie en meer rond de link tussen design en maatschappij. Het is een initiatief van Paul-Emile Mottard, gedeputeerde voor cultuur van de Provincie Luik. Reciprocity more info

BOOST-UP CREATIVE BEDRIJVEN

Wallonie Design is trekker van Boost-up Industries Créatives, die een oproep doet voor projecten van zelfstandigen, kleine bedrijven en MKB’s van de creatieve industrie in Wallonië. Met tot besluit een financiering van min 40.000€ om het op de markt brengen van innovaties te promoten. Het gaat hier om een initiatief van het programma Creative Wallonia. Boost-up more info

Wallonia European Creative District

Ten gevolge van een oproep voor projecten van de Europese Commissie heeft een consortium van Waalse partners de titel van “District créatif européen” gekregen voor een aantal acties die tonen dat de samenwerking tussen verschillende soorten creatieve bedrijven de economische ontwikkeling van een streek kan versnellen, Wallonie Design maakt deel uit van dit project met als belangrijkste taak het instellen van piloot acties om de creatieve bedrijven dichter bij de rest van de economie te brengen. Creativewallonia. more info

FRED

Het FRED Project (Fabrication Rapide & Eco-Design) werd ingesteld om : de rentabiliteit en het milieu te verzoenen dankzij een snelle productie en een ecoconcept. Dit operationeel programma van overschrijdende samenwerking “Interreg”, waarvan Wallonie Design deel uitmaakt, heeft als doelstelling het concurrentievermogen van de MKB’s van de werktuigen, van speciale machines, van vervorming en materialen uit Wallonië –Lotharingen-Luxemburg te verhogen. Dit project wordt door de Europese Unie en het Europese Fonds van Regionale Ontwikkeling (FEDER) medegefinancierd. fred more info

 


Rue Paradis, 78
B-4000 Liège
+32 (0)4 229 27 77
info@walloniedesign.be

Wallonie Design,
le trait d’union
entre entreprises
et designers

NEWSLETTER

lire la dernière

recevoir les prochaines

2